Garancija

Za vse artikle je garancija po pogojih  proizvajalca in sicer najmanj 12 mesecev. Potrošni material (baterije, kartuše, tonerji...) nima garancije.

Proizvajalec jamči, da bo izdelek brezhibno služil svojemu namenu, če se boste ravnali po danih navodilih. Garancijo uveljevljate neposredno na servisu, proizvajalec jamči, da bo na svoje stroške odpravil pomanjkljivosti oziroma napake na izdelku. Proizvajalec krije tudi stroške poštnine na servis. Če reklamacijo uveljavljate v trgovini, kjer ste izdelek kupili, ga morate obvezno dostaviti v originalni embalaži skupaj z garancijskim listom in računom. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka.

Garancija ne velja, če se ugotovi da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno ali malomarno, če je okvara posledica višje sile (strela) ali mehanske poškodbe s strani kupca. Garancija ne velja, če kupec ne predloži pravilno izpolnjenega garancijskega lista oziroma računa za izdelke, za katere se ne izdaja specifičnega garancijskega lista.